02 88 46 400 info@mocis.si

VREDNOTE:

  •  razvoj
  • strokovnost
  • kakovost
  • spoštovanje vsakega posameznika

Vrednote1

POSLANSTVO

Naše poslanstvo je vpeljevanje sodobnih izobraževalnih vsebin in pristopov pri izvajanju različnih oblik formalnega in neformalnega vseživljenjskega učenja. S tem želimo prebivalcem Koroške omogočiti dobro usposobljenost za delo ter višjo kakovost življenja, hkrati pa udejanjamo tudi razvojne načrte Koroške regije. Vsem udeležencem izobraževanja, strokovnim sodelavcem in poslovnim partnerjem nudimo priložnost soustvarjanja kvalitetnega izobraževanja.

VIZIJA

Z doseganjem zastavljenih ciljev in s preseganjem rezultatov dela bo MOCIS postal najbolj prepoznavna in strokovna institucija za izobraževanje odraslih v Koroški regiji in tudi na nacionalni ravni.

    Vizija1