02 88 46 400 info@mocis.si

Hitro branje je eno izmed orodij, ki pripomorejo k večji uspešnosti pri učenju in delu. Razvijanje spretnosti branja in s tem pridobivanja informacij vam omogoči prebrati več v enakem času in si vsebino kvalitetno zapomniti.