02 88 46 400 info@mocis.si

Program Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) je nastal na pobudo Sektorja za vseživljenjsko učenje Direktorata za trg dela in zaposlovanje pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Program je usmerjen v opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela. Nastal je kot nadgradnja javnoveljavnega programa izobraževanja odraslih Projektno učenje za mlajše odrasle – PUM (Uradni list RS št. 403-2499 z dne 19. 7. 1999), od katerega pa se tudi pomembno razlikuje.

 Brezplačen program druženja in učenja

od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti

V program vabljeni:

 • brezposelni mlajši odrasli brez temeljnega poklica,
 • dijaki, ki ste še vključeni v redno izobraževanje in vam preti nevarnost osipa – izpisa,
 • dijaki, ki ste vključeni v redno izobraževanje in potrebujete pomoč pri učenju,
 • udeleženci izobraževanja odraslih, ki potrebujete učno pomoč.

 

Kako se vključite v program PUM-o?

Prijava na ZRSZ v evidenco brezposelnih ali iskalcev zaposlitve (podpis zaposlitvenega načrta) zatem še podpis pogodbe na PUM. Prijavo vam pomagamo urediti na PUM-o.

Obiskovanje programa PUM-o

 • Program poteka od ponedeljka do petka; 07:00 – 15:00.
 • Program obiskujete glede na vaše potrebe in želje.
 • Vsakodnevno vodimo listo prisotnosti, katero morate na koncu meseca podpisati (pogoj za povračilo stroškov).

Glavni cilji programa PUM-o:

 • pridobivanje znanj in kompetenc za trajnostno zaposljivost,
 • približevanje in vstop na trg dela,
 • sodelovanje in povezovanje z delodajalci,
 • brezplačna pomoč pri učenju in dokončanju šole,
 • pomoč pri premagovanju psihičnih težav.

Kaj pridobite z vključitvijo v program PUM-o?

Spodbudno in podporno okolje

 • Pomoč pri načrtovanju izobraževalne in poklicne poti.
 • Vrednotenje neformalno pridobljenih znanj.
 • Navezovanje stikov z delodajalci.
 • Pomoč pri pridobitvi vozniškega izpita B.

Pomoč pri dokončanju šole

 • Brezplačna učna pomoč.
 • Navezovanje stikov s profesorji.
 • Pridobivanje in priprava učnega gradiva.
 • Pomoč pri pisanju in urejanju seminarskih nalog.
 • Priprava na zaključne izpite in maturo.
 • Sodobna IKT-oprema z avdio-video gradivi.

 

Druženje in osebnostna rast

 • Predavanja, debate, ustvarjalne delavnice.
 • Redna telesna aktivnost (različni športi).
 • Obiski in ogledi kino predstav, razstav, knjižnice.
 • Izleti in ekskurzije.

 

Skrb za duševno zdravje

 • Soočenje s stresom in problemi.
 • Reševanje osebnih stisk.
 • Zdravo in uravnoteženo prehranjevanje.
 • Vzpostavljanje in ohranjanje socialnih stikov.

 

V času vključitve v PUM-o vam pripadajo naslednja povračila:

 • DODATEK ZA AKTIVNOST (na podlagi dejanske prisotnosti) – 0.70 € / uro
 • DODATEK ZA PREVOZ (na podlagi dejanske prisotnosti) – 0.13 € / km
 • TOPLA MALICA  in NAPITKI (kava, čaj, sok).

 

 Potrdilo o izobraževanju
Udeleženci ob zaključku programa pridobite potrdilo o uspešnosti doseganja ciljev programa.


Informacije:

PUM-o Slovenj Gradec, Celjska cesta 22, 2380 Slovenj Gradec

Telefon: 051 224 052,  041 873 907

E-pošta: damjana.kotnik@mocis.si

PUM Slovenj Gradec