02 88 46 400 info@mocis.si

Na MOCIS-u se zavedamo, da so za uspeh ustanove ključnega pomena kakovostne izobraževalne in svetovalne storitve ter zadovoljstvo udeležencev in zaposlenih.

Politiki kakovosti smo se zavezali že v letu 2005, ko smo pristopili k projektu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje  – POKI, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije.

Skrb za kakovost in zadovoljstvo udeležencev sta postala naši glavni vodili, zato tudi po zaključku projekta POKI nadaljujemo s celovitim sistemom vodenja in spremljanja kakovosti, tako kot narekujejo trendi v izobraževanju odraslih.

Našim udeležencem izobraževalnih programov, zaposlenim in zunanjim sodelavcem želimo zagotavljati najboljše pogoje za delo in njihovo osebnostno ter strokovno rast. K temu nas zavezujejo vizija, poslanstvo in vrednote ter listina in izjava o kakovosti.

VIZIJA je usmerjena v  doseganje zastavljenih ciljev. S preseganjem rezultatov dela pa bomo postali najbolj prepoznavna in strokovna institucija za izobraževanje odraslih v koroški regiji in tudi na nacionalni ravni.

POSLANSTVO našega zavoda je v vpeljevanju sodobnih izobraževalnih vsebin in pristopov pri izvajanju različnih oblik formalnega in neformalnega vseživljenjskega učenja. S tem želimo prebivalcem Koroške omogočiti dobro usposobljenost za delo ter višjo kakovost življenja. Udeležencem izobraževanja, strokovnim sodelavcem in poslovnim partnerjem nudimo priložnost soustvarjanja kvalitetnega izobraževanja.

VREDNOTE zaposlenih v našem kolektivu so naslednje:

  • razvoj,
  • strokovnost,
  • kakovost in
  • spoštovanje vsakega posameznika.

 

Povezavi:

Portal Mozaik kakovosti

Video o kakovosti