02 88 46 400 info@mocis.si

 

MOCIS, Center za izobraževanje odraslih je vpisan v register izvajalcev za naslednje nacionalne poklicne kvalifikacije:

Program priprave na NPK računovodja za brezposelne osebe

V okviru programa »Neformalno izobraževanje in usposabljanje« bomo izvajali 100-urne priprave na NPK računovodja za brezposelne osebe, prijavljene na zavodu za zaposlovanje. Več o programu »Neformalno izobraževanje in usposabljanje« najdete tukaj. Glede možnosti...

več...

Priprave za pridobitev NPK

Vabljeni k vpisu v priprave za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Na voljo so vam sledeči programi: - knjigovodja (80 ur) - računovodja (100 ur) - socialni oskrbovalec na domu (150 ur) Več informacij: 040 164 612, urska.novak@mocis.si

več...

Računovodja

Priprave na NPK računovodja Pogoj za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja: zaključena srednja splošna ali strokovna šola Trajanje usposabljanja: Usposabljanje obsega 100 pedagoških ur, ki se izvedejo v  treh mesecih (dvakrat tedensko po 4–5 pedagoških ur v...

več...

Izdelovalec spletnih strani

Priprave na NPK Izdelovalec spletnih strani Trajanje 50 ur Vsebina Prilagajanje naročnikovega koncepta spletnih strani možnim tehničnim rešitvam. Izdelava spletne strani. Cena: 312 evrov na osebo

več...

Hišnik

Priprave na NPK Hišnik Trajanje 50 ur Vsebina Spremljanje stanja nepremičnin in sodelovanje v okviru svojih pristojnostih pri odpravi nepravilnosti. Izvajanje tehnično in organizacijsko manj zahtevnih del in drugih del, potrebnih za normalno uporabo in obratovanje...

več...

Turistični informator

Priprave na NPK Turistični informator Vpisni pogoji znanja srednje splošne ali strokovne šole znanje 1 tujega jezika na višji ravni znanje 2 tujih jezikov na osnovni ravni Trajanje 50 ur Vsebina Oskrbovanje strank in druge ciljne javnosti s promocijskim in...

več...

Socialni oskrbovalec na domu

Priprave na NPK Socialni oskrbovalec na domu Pogoji za vpis: zaključena osnovna šola starost 23 let 5 let delovnih izkušenj pri delu z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami Trajanje...

več...

Oblikovalec spletnih strani

Priprave na NPK Oblikovalec spletnih strani Trajanje 48 ur Vsebina Prilagajanje oblikovnega koncepta spletne strani med zahtevami naročnika in pogoji izdelovalca. Izdelava predloge kot osnovo za tehnično izdelavo spletne strani.  Cena: 300 evrov na...

več...

Turistični animator

Priprave na NPK turistični animator Vpisni pogoji znanja srednje splošne ali strokovne šole potrdilo mentorja o opravljenih najmanj 200 urah praktičnega dela s področja turistične animacije Trajanje 50 ur Vsebina Sprejemanje in informiranje gostov. Organiziranje in...

več...

Knjigovodja

Priprave na NPK Knjigovodja Vpisni pogoji: Srednja poklicna izobrazba Trajanje usposabljanja: 80 ur Vsebina usposabljanja: Vodenje poslovnih knjig Zbiranje, urejanje in prikazovanje knjigovodskih podatkov Knjiženje poslovnih dogodkov Izdelava knjigovodskih obračunov...

več...