02 88 46 400 info@mocis.si

Direktorica:

Sonja Lakovšek

Svet zavoda sestavljajo:

 

– predstavnika ustanovitelja:

Nastja Raj (predsednica sveta) in Mario Plešej

– predstavnici zaposlenih:

Kristina Navotnik in Urška Novak

– predstavnica udeležencev:

Boža Vitežnik Raj

 

Strokovni organi sestavljajo:

– andragoški zbor

– strokovni aktivi

– programski učiteljski zbor