02 88 46 400 info@mocis.si

MOCIS center za izobraževanje odraslih je javni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Slovenj Gradec in je s svojim delovanjem začel leta 2000. Ves ta čas je zavod poskušal bogatiti prebivalce koroških občin z novimi znanji, z dvigom izobrazbene ravni, s pridobivanjem finančnih sredstev iz različnih virov, z vključevanjem različnih ciljnih skupin (od otrok do starejših), s posvečanjem ranljivim skupinam, ljudem z manj priložnostmi in vsem, ki so pri nas iskali prostor za učenje.

Že od samega začetka ponujamo odraslim raznovrstne izobraževalne oblike in s tem skrbimo za vseživljenjsko učenje v Koroški regiji. Naša izobraževalna ponudba zajema osnovno šolo za odrasle; programe za pridobitev poklicne in strokovne izobrazbe; jezikovne tečaje; računalniške tečaje; tečaje slovenščine za tujce; strokovne tečaje in usposabljanja; tečaje za prosti čas; nacionalne poklicne kvalifikacije, program Projektnega učenja za mlajše odrasle, študijske krožke, Svetovalno središče Koroška … Starejši odrasli se lahko vključijo v Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Pri izvajanju svoje dejavnosti sodelujemo z mnogimi institucijami tako na lokalni kot tudi na nacionalni ravni.

Mocis logotip_400x

MOCIS  center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec

Meškova ulica 21

2380 Slovenj Gradec