02 88 46 400 info@mocis.si

Pogoji za vpis

MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec vabo k vpisu v program OSNOVNE ŠOLE ZA ODRASLE.

Vpisi bodo potekali še do konca septembra na sedežu Mocis-a na Meškovi 21.

Izobraževanje se bo predvidoma začelo oktobra.

Kontakt: kristina.navotnik 070-165-190 ali kristina.navotnik@mocis.si

V program osnovne šole za odrasle se lahko vpiše vsak, ki je izpolnil osnovnošolsko obveznost, ni pa uspešno končal osnovnošolskega izobraževanja. V ta program se lahko vpišejo tudi odrasli, stari več kot 15 let, ki niso izpolnili osnovnošolske obveznosti.

Prav tako se lahko v program vpišejo tudi odrasli, ki so obiskovali osnovno šolo s prilagojenim programom, ki zagotavlja pridobitev enakovrednega izobrazbenega standarda, pa je v času osnovnošolske obveznosti niso uspešno končali.

Vpišejo se lahko tudi odrasli, ki so uspešno končali osnovno šolo s prilagojenim programom, ki zagotavlja pridobitev nižjega izobrazbenega standarda. Ti se lahko vpišejo v osmi razred programa osnovne šole za odrasle.

Kdo se lahko vpiše v osnovno šolo za odrasle?

  • V osnovno šolo za odrasle se lahko vpiše, kdor ima končan vsaj 5. razred osemletke ali 6. razred devetletke.
  • Vpisi so možni septembra in januarja.
  • Odrasli se lahko vpišejo tudi med letom.

Katere dokumente potrebujete za vpis?

  • Potrdilo o opravljeni osnovnošolski obveznosti.
  • Izkaz ali spričevalo zadnjega končanega in zadnjega obiskovanega razreda.
  • Osebni dokument s sliko.