02 88 46 400 info@mocis.si

Samostojno učenje

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE

Središče za samostojno učenje je namenjeno vsem odraslim, ki jim iz kakršnih koli razlogov tradicionalno učenje in izobraževanje nista dostopna ali jim ne ustrezata. Učenje v središču je za udeležence brezplačno, saj ga sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Učenje poteka individualno in samostojno, na voljo so prilagojena gradiva za samostojno učenje, sodobna učna tehnologija ter strokovna pomoč informatorjev, svetovalcev in mentorjev.

V MOCIS-ovem središču se odrasli lahko učijo računalništva (poleg uporabe zelo uveljavljenih programov tudi interneta in elektronske pošte), različnih tujih jezikov ter drugih vsebin. Udeleženci se učijo s pomočjo gradiv za samostojno učenje (CD/DVD, priročniki, učbeniki ipd.), s pomočjo multimedijskih računalnikov ter avdio- in videopredvajalnikov, uporabljajo pa tudi različne leksikone, slovarje in druge učne pripomočke. Učenje poteka samostojno, udeležencem pa pri izbiri učnih materialov in načina učenja pomaga posebej za to usposobljena oseba.

Dejavnost Središča za samostojno učenje obsega:

  • neposredno delo z uporabniki Središča za samostojno učenje,
  • promocijo Središča za samostojno učenje v lokalnem okolju,
  • razvoj dejavnosti organiziranega samostojnega učenja.

Pomen izvajanja dejavnosti SSU za lokalno okolje je zlasti:

  • bogatenje ponudbe izobraževanja,
  • zagotavljanje strokovne pomoči – motiviranje posameznikov  k učenju,
  • dvig kulture učenja in spodbujanje vseživljenjskega učenja,
  • učenje obvladovanja temeljnih spretnosti,
  • zmanjševanje socialne diferenciacije in dostopnost do znanja,
  • informiranje širše javnosti,
  • motiviranje udeležencev SSU v organizirane oblike izobraževanja.