02 88 46 400 info@mocis.si

Slovenščina kot drugi in tuji jezik

Ciljna skupina tečaja slovenščine kot drugega in tujega jezika so odrasli, ki se želijo sporazumevati v slovenščini, si s slovensko govorečimi izmenjavati izkušnje ter spoznavati kulturno, socialno, gospodarsko in politično podobo Slovenije. Tečaji so namenjeni tudi tistim, ki potrebujejo javnoveljavno listino o znanju slovenščine za opravljanje poklica, ker se želijo vpisati na katero od visokih šol oziroma univerz v Sloveniji oziroma želijo opravljati izpit iz slovenskega jezika za pridobitev slovenskega državljanstva.

Tečaje vodijo profesorice slovenščine z izkušnjami tudi na področju izobraževanja odraslih.