02 88 46 400 info@mocis.si

Učna pomoč

Učna pomoč je namenjena brezposelnim osebam, ki so prijavljene na Zavodu za zaposlovanje RS in so vključene v različne programe izobraževanja.

Female students at the library getting advise from the librarian

Učno pomoč nudijo strokovno usposobljeni mentorji, ki pokrivajo različna področja od slovenščine, tujih jezikov, matematike do ostalih predmetov.