02 88 46 400 info@mocis.si

Začetna integracija priseljencev

Brezplačni program Začetna integracija priseljencev je enotni program učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo in se izvaja za državljane tretjih držav, ki jim je pristojna upravna enota izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu učenja slovenskega jezika oz. potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu.

Program (180 ur) je namenjen državljanom tretjih držav, ki:

  • imajo dovoljenje za stalno prebivanje,
  • imajo izdano dovoljenje za začasno prebivanje z veljavnostjo najmanj enega leta,
  • imajo izdano stalno prebivanje in njihovim družinskim članom, ki imajo dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve družine ne glede na dolžino prebivanja v RS in veljavnost dovoljenja,
  • so družinski člani slovenskih državljanov ali državljani evropskega gospodarskega prostora, ki v RS prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje za družinskega člana ne glede na dolžino prebivanja in veljavnost dovoljenja.

Če program obiskujete najmanj 80 % ur, ste po zaključenem programu upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni.

Kontakt: Urška Novak, 040 164 612, urska.novak@mocis.si

Program sofinancira Evropska unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje.