02 88 46 400 info@mocis.si

KOMISIJA ZA KAKOVOST

Za sistematično kakovost bo tudi v letu 2019/20 skrbela komisija za kakovost. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj pet članov, imenovanih izmed strokovnih delavcev zavoda, predstavnikov delodajalcev in predstavnikov udeležencev. Naloga komisije je, da spremlja in ugotavlja kakovost dela in ob zaključku leta izda poročilo.

Člani komisije za kakovost v šolskem letu 2019/20

  1. Bernarda Mori Rudolf, svetovalka za izobraževanje odraslih predsednica
  2. Kristina Navotnik, organizatorka izobraževanja odraslih – delavka zavoda
  3. Maksimiljana Kralj, zunanja sodelavka zavoda
  4. Irena Danica Pijovnik, predstavnica delodajalcev – področje javnega sektorja
  5. Aleksandra Gradišnik, predstavnica delodajalcev – področje gospodarstva
  6. Nevenka Gutenberger, predstavnica udeležencev

Naloga komisije je, da spremlja in ugotavlja kakovost dela in ob zaključku leta o tem izda poročilo.

 

SKUPINA ZA KAKOVOST

V letu 2019/20 bo v okviru komisije za kakovost še naprej delovala interna skupina za kakovost, ki jo bodo sestavljali štirje člani – strokovni delavci MOCIS-a. Skupina se bo poglobljeno ukvarjala s kakovostjo na ravni celotne organizacije. Naloga skupine za kakovost bo, da bo pripravljala predloge za samoevalvacijo, akcijski načrt razvoja kakovosti na MOCIS-u ter skrbela za njegovo izvajanje.

Članice skupine za kakovost

  1. Bernarda Mori Rudolf, svetovalka za izobraževanje odraslih – predsednica
  2. Urška Novak Lešnik, organizatorka izobraževanja odraslih – članica
  3. Kristina Navotnik, organizatorka izobraževanja odraslih – članica
  4. Damjana Kotnik, učiteljica v programu PUM-O – članica