02 88 46 400 info@mocis.si

Osnovna šola

Program osnovna šola za odrasle je namenjen mladostnikom in odraslim, ki želijo pridobiti osnovnošolsko izobrazbo in s tem možnost nadaljnjega izobraževanja v srednješolskih izobraževalnih programih. Šolanje je brezplačno, saj ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Program je skrajšan in prilagojen izobraževanju odraslih. Udeleženci zaključijo dva razreda v enem šolskem letu.  Pouk poteka od tri- do petkrat tedensko v popoldanskem času (od 16. do 19. ure). Vzporedno tečejo predavanja iz treh ali štirih predmetov. Izpiti potekajo po končanih predavanjih. Šolanje se zaključi z opravljanjem nacionalnega preverjanja znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga vsako leto sproti določi minister.

Vse dodatne informacije o programu dobite pri organizatorki izobraževanja odraslih za OŠ:

  • Kristina Navotnik, 0701 165 190, kristina.navotnik@mocis.si (Upravna enota SG, 2. nadstropje, prva pisarna levo)