02 88 46 400 info@mocis.si

Vključim.se

VKLJUČIM.SE – Pilotni program za spodbujanje socialne vključenosti državljank tretjih držav

Ustvarili smo pilotni program spodbujanja socialne vključenosti žensk – državljank tretjih držav – s poudarkom na vključenosti na trg dela na področju Velenja, ki smo ga poimenovali VKLJUČIM.SE.

Uspešno smo izpeljali tri skupine – 1 v Slovenj Gradcu in 2 v Velenju.

Namen programa:

Program VKLJUČIM.SE smo pripravili za državljanke tretjega sveta, ki so zaradi svoje specifičnosti v manjši meri vključene v družbo in na trg dela v Sloveniji. Osrednji namen programa je torej vzpodbuditi te ženske k aktivnejši participaciji, in sicer z predstavitvijo različnih možnosti za aktivnejše sodelovanje (motiviranje za sodelovanje, iskanje zaposlitve, predstavitev programov v lokalnem okolju, računalniško opismenjevanje …).

Poudarek pri izvajanju programa je na razvijanju medosebne in družbene kompetence. Te kompetence pokrivajo vse vrste obnašanja, ki jih ima posameznik pri učinkovitem in konstruktivnem sodelovanju v svojem družbenem in delovnem okolju, še posebej v naraščajočih raznolikih družbah. Program je naravnan tudi na razvijanje socialnih kompetenc z namenom, da začnejo bolje razumevati sebe in s tem tudi druge ljudi, s katerimi živijo in se srečujejo.

Udeleženke so skozi program dosegle naslednje cilje:

 • izboljšale motivacijo za sproščeno in prepričljivo kominciranje pri iskanju zaposlitve;
 • povečale občutek lastne vrednosti in zaupanja vase;
 • znale sodelovati v pogovoru v različnih konkretnih situacijah;
 • spoznale svoje pravice in dolžnosti v Sloveniji;
 • naučile organizirati in upravljati z nosilci podatkov in datotekami; pisati, oblikovati in tiskati besedilo ter uporabljati glavne spletne storitve in elektronsko pošto;
 • spoznale aktivne in pasivne oblike iskanja zaposlitve; prepoznale svoja znanja, veščine in izkušnje; napisale ponudbo za delo in življenjepis ter se pripravile na zaposlitveni intervju.

Podrobne vsebine programa po sklopih:

UVOD (1 ura)

 • Predstavitev programa
 • Spoznavanje udeleženk

SAMOPODOBA (12 ur)

a.)  Občutek lastne vrednosti:

 • kaj je, kje ga dobimo, izgubimo
 • posledice slabega občutka lastne vrednosti
 • zakaj in kako ga izboljšati

b.)  Komunikacija:

 • kaj je in kaj ni (manipulacija)
 • osnovni elementi in glavne ovire

c.)  Motivacija:

 • kaj je razlika med motivacijo in samomotivacijo
 • Zakaj do nečesa čutimo pripadnost
 • Razlika med izbiro in prisilo

TUJKE V SLOVENIJI (4 ure)

a.)  Ustanove in institucije:

 • Predstavitev Zavoda za zaposlovanje, Upravne enote, CSD, Zavoda za zdravstveno zavarovanje…

b.)  Potek izobraževanja:

 • Vrtci, osnovne šole, srednje šole, študij, izobraževanje odraslih.

Pravice in dolžnosti

 • Predstavitev pravic in dolžnosti tujk v republiki Sloveniji.

UPORABNA SLOVENŠČINA (8 ur)

a.)  Govorni nastop:

 • Priprava in izvedba govornega nastopa na temo po lastni želji
 • Snemanje in analiza govornega nastopa

b.)  Situacije v vsakdanjem življenju:

 • Pogovor z razrednikom, zdravnikom, na policijski postaji,…

IKT TEHNOLOGIJA (12 ur)

a.)  Spoznavanje računalnika:

 • Urejanje datotek

b.)  Prošnje, ponudbe za delo in življenjepis:

 • Pisanje in tiskanje besedil v Wordu

c.)  Uporaba interneta in e-pošte:

 • Spoznavanje različnih portalov (infotujci.si, ess.gov.si …)
 • Pošiljanje in prejemanje e-pošte

 

POT DO ZAPOSLITVE (12 ur)

Prosta delovna mesta:

 • Aktivne in pasivne metode iskanja
 • Zaposlitveni profil

Zaposlitveni intervju:

 • Pisno in ustno komuniciranje z delodajalcem
 • Snemanje in analiza zaposlitvenega intervjuja
 • Obisk Zavoda za zaposlovanje

IZBIRNE VSEBINE (4 ure)

Udeleženke po lastni želji izberejo eno od naslednjih aktivnosti:

 • Obisk prireditve, knjižnice, kulturnega dogodka
 • Priprava tradicionalnih slovenskih jedi
 • Ustvarjalna delavnica
 • Kako pomagam svojemu otroku pri učenju
 • Po želji udeleženk

VKLJUČENA.SEM (1 ura)

 • Reševanje anketnih vprašalnikov
 • Zaključek programa

Projekt sta sofinancirali Ministrstvo RS za  notranje zadeve in Evropska unija iz Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav.

Več informacij: 02 88 46 400, info@mocis.si