02 88 46 400 info@mocis.si

Mediacija

Izvajanje družinske mediacije na MOCIS-u

Mediacija je proces reševanja spornih vprašanj, pri katerem se udeleženca (običajno dva, lahko pa tudi več) vključita prostovoljno in si ob pomoči mediatorja (nepristranskega posrednika) prizadevata priti do sporazuma, ki bo ustrezen za obe strani.

Če se želite vključiti v proces družinske mediacije, da bi ob pomoči usposobljenega mediatorja hitreje in uspešneje razrešili določene konflikte ali nerazrešena vprašanja z določeno osebo, ali pa želite izboljšati medsebojne odnose, se oglasite na MOCISU, kjer izvajamo družinsko mediacijo.

Informacije o izvajanju družinske mediacije na MOCIS-u vam bomo posredovali v času uradnih ur:

  • ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 8. do 14. ure,
  • petek od 8. do 13. ure
  • telefon: 02/88 46 400, 070 165 190 ali 051 224 052
  • e-naslov: kristina.navotnik@mocis.si
  • kontaktni osebi: Kristina in Damjana